Ledige stillinger i Rogaland brann og redning IKS

Feiersvenn/ Hjelpearbeider/ Lærling i brannforebyggende avdeling

 

Rogaland brann og redning IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. Selskapet eies av følgende 10 kommuner: Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.rogbr.no

Seksjon boligtilsyn og feiing ønsker nå å styrke avdelingen og oppfordrer motiverte feiersvenner, hjelpearbeidere og lærlingekandidater til å søke på stilling hos oss.

Brannforebyggende avdeling har som hovedmål å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås ved å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen oppnår dette med et tverrfaglig arbeid i seksjonene tilsyn, boligtilsyn og feiing og øvelse & opplæring.

Feierfaget

I Norden har feierfaget røtter tilbake til 1600-tallet. Siden den gang har faget utviklet seg mye og tilpasset seg tidens krav. Brannforebyggende tiltak, tilsyn og informasjon har i dag en mer sentral rolle enn tidligere, da feiing av skorsteiner var hovedbeskjeftigelsen.

De samfunnsmessige konsekvensene av branner er alvorlige med hensyn til både personskader og økonomiske tap. Gjennom informasjon om riktig montering og bruk av fyringsanlegg og andre brannforebyggende tiltak skal feierfaget:

 •   Bidra til å forebygge brann og annen skade
 •   Medvirke til å sikre store samfunnsverdier
 •   Bidra til å redusere utslipp fra fyringsanlegg, og dermed bekjempe luftforurensning og hindre

  skader på miljøet

  Seksjon boligtilsyn og feiing holder til i topp moderne lokaler i Hovedstasjon brann og redning og består av 21 ansatte.

  Arbeidsoppgaver

 •   Feiing av piper og ildsteder i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
 •   Tilsyn med fyringsanlegg i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
 •   Vedlikehold av utstyr
 •   Delta i brannforebyggende informasjonsarbeid
 •   Andre forefallende gjøremål i feiervesenet
 •   Andre oppgaver gitt av leder

Kvalifikasjoner

 •   For stilling som feiersvenn, er det et krav om svennebrev i feierfaget, i h.h.t. Forskrift om organisering og dimensjonering av beredskapen § 7.4
 •   For stilling som hjelpearbeider/ lærling foreligger ingen formelle krav
 •   Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig framstillingsevne
 •   Gode datakunnskaper
 •   Serviceinnstilling
 •   Evnen til å jobbe selvstendig
 •   Førerkort klasse B
 •   Helsekrav som er forenelig med stillingen

  Ansettelsesvilkår

  Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.

 •   Stillingskode 7683 feiersvenn, har for tiden årslønn fra kr. 365 200,- til kr. 415 600,- etter ansiennitet
 •   Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling
 •   Medlemskap offentlig pensjonskasse
 •   Pensjonsalder 65 år
 •   Arbeidssted er på Hovedstasjon brann og redning i Sandnes.

  Det kreves med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 18 plettfri vandel og det må fremlegges politiattest.

  Spørsmål

  Spørsmål om stillingen kan rettes til:
  Seksjonsleder i feiervesenet Richard Gundersen 51 50 22 60 / 901 44 977 Avdelingsleder Frode Strøm 51 50 23 49 / 907 38 544

  Søknadsfrist:

  Er du en person med et aktivt samfunnsengasjement og som har et ønske om å bli med på å videreføre disse stolte tradisjonene i et faglig sterkt miljø i brannforebyggende avdeling, oppfordrer vi deg til å søke på stillingen

  Søknad leveres elektronisk på Rogaland brann og redning IKS sin nettside www.rogbr.no Søknadsfrist: innen 1. oktober 2017.