Nyheter
  • Program Miljø og brannforebyggende konferansen

    Program onsdag 27. mai 2015 10:00 – 10:10     Åpning av Miljø og brannforebyggendekonferansen.  FLF 70-år. 10:10 – 10:25     Velkommen til Haugesund by. Foredragsholder: Ordfører Petter Steen Jr. 10:25 – 10:35     Haugesund Brann- og feiervesen. Foredragsholder: Brannsjef Øystein Fonnes 10:35 – 11:00     Ny forebyggende forskrift. Foredragsholder: Lars Haugrud, DSB 11:00 – 11:30     Pause med utstillervandring 11:30 […]

  • PAPIRER TIL LANDSMØTE

    Papirer til landsmøte er nå sendt ut til våre medlemmer! – Det er i dag den 18. mai 2015 sendt ut papirene til landsmøte i Haugesund den 28. mai 2015. Dokumentene er sendt pr. epost. Dersom du ikke har mottatt noen dokumenter, ta kontakt med oss påpostmaster@feiermester.org Med vennlig hilsen Styret i Feiermesternes landsforening

Ledige stillinger
Annonse