Nyheter
  • Feiermesternes landsforening(FLF) har meldt seg på «Alt vi kan mot brann»

    FLF oppfordrer alle landets brann – og feiervesen til å gjøre det samme. Ønsker dere å bidra til bedre brannsikkerhet i årene som kommer? «Alt vi kan mot brann» er en satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020, og er en oppfølging av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet. En nasjonal koordineringsgruppe bestående av myndigheter og organisasjoner […]

  • Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger

    Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjennomført et prosjekt for å kartlegge bruken av røykvarslere i norske hjem, og undersøke i hvilken grad regelverk og anbefalinger følges. SP Fire Researrch AS (tidligere SINTEF) har utarbeidet en rapport i forbindelse med denne kartleggingen. Her er et kort utdrag fra rapporten. […]

Ledige stillinger
Annonse