Nyheter
  • Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger

    Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjennomført et prosjekt for å kartlegge bruken av røykvarslere i norske hjem, og undersøke i hvilken grad regelverk og anbefalinger følges. SP Fire Researrch AS (tidligere SINTEF) har utarbeidet en rapport i forbindelse med denne kartleggingen. Her er et kort utdrag fra rapporten. […]

  • Rehabilitering og oppføring av skorstein er fortsatt søknadspliktig

    Forenkling av byggeregler trådte i kraft 1. juli 2015. Feiermesternes landsforening (FLF) har vært i kontakt med direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å høre om dette har påvirket reglene om oppføring eller rehabilitering av skorstein. I en e-post til FLF svarer DIBK at både oppføring og rehabilitering av skorstein ikke omfattes av de nye reglene […]

Ledige stillinger
Annonse